September 11, 2019

Jag arbetar just nu i en längre process för att utveckla det undervisningsnära kollaborativa lärandet i hela Huddinge kommun. En process som tar sin utgångspunkt hos de som kallas KÖF - kommunövergripande förstelärare. Här arbetar vi med att utveckla de lärande struktu...

June 15, 2019

28 maj och 4 juni föreläste jag på uppstarten av Skolverkets utbildningar Att leda kollegialt lärande.

Målgrupp i föreläsningen var rektorer och ledare av kollegialt lärande inom grundskolan och fritidshemmet.

Jag talade om skapandet av ett lärande och utvecklande klimat...

March 1, 2019

Mina Masterstudier har äntligen lett fram till den avslutande uppsatsen vilken jag, vid sidan om mina uppdrag, ägnar mig åt den här terminen. Den handlar om det kollaborativa lärandet, det lärande där vi gemensamt, i ett ständigt pågående undersökande och utvecklande,...

February 28, 2019

Den 6 mars träffar jag alla förstelärare inom PPS. Vi ska tillsammans undersöka de kollegiala observationernas kraft i skolutvecklingen. Dagen kommer att utgå från vikten av att klassrumsobservationer kopplas till skolutvecklingen och det som vi kollegialt, just nu, ar...

November 13, 2018

Föreläsning och workshop med rektorer och förskolechefer i Botkyrka kommun.

September 21, 2018

Den 20 september 2018 föreläste jag på Skolportens konferens ”Elevhälsa”. Temat var hur vi kan skapa effektiva strukturer för ett, mellan elevhälsa och lärare, gemensamt lärande om elevernas lärande.

September 12, 2018

Vid ett av de tillfällen då jag arbetade med utvecklingen av processledarskapet hos förstelärare i Alingsås passade jag på att bli filmad. Ett bra underlag för min egen kvalitetsutveckling. Den här dagen tog jag hjälp av ett proffs – My Södergren – mysodergren.com.

August 18, 2018

Katz och Dack har skrivit en bok som går lite längre än övriga böcker om kollegialt lärande. De utgår från det problematiska med att vi ofta söker bekräftelse på det vi redan vet och kan. De pekar på verklig professionsutveckling i vardagen och med våra egna elever för...

August 4, 2018

Varje lördagsmorgon kör jag Styrka- och Smidighetsträning på Åstol. På sommaren tränar vi ute på bryggan och på vintern är vi i öns Galleri i hamnen. Åstol är en ö utanför Tjörn på Västkusten. Kom och hälsa på! Det är så vackert här.

Bilden från träningen i somras: SSB....

February 14, 2018

35 barnskötare (utan formell utbildning) arbetar under sammanlagt sju heldagar med stärkandet av sin professionella kompetens.

Läs mer här;

Please reload

Tjörns kommun: handledning av kommunens förskolechefer.

Botkyrka kommun: meritering av kommunens förstelärare. 

Varbergs kommun: utvecklings- och handledningsprocess med kommunens förstelärare.

Schillerska gymnasiet, Göteborg: processledarutbildning för ämnesföreträdare. 

Stocksundsskolans RO, Danderyd: Utbildningsprocess för lärledare och 

utvecklingsarbete kring professionellt lärande med alla pedagoger. 

Tjörns kommun: grundläggande utbildningsprocess för barnskötare.

PPS Skolkoncern: utveckling av processledarskapet hos samtliga förstelärare.

Sollentuna kommun: Vinnare av upphandling, handledning för rektorer.

Lena Göthe Plus Pil Skolutveckling AB  

Kungsbroa 8  / 47144 Åstol Sverige

E-post: lena.gothe@pluspil.se

Tel: +46 (0)70-517 81 01

  • Black Twitter Icon