top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Kom med i projekt där vi filmar och lär kring elevers lärande!


Genom att filma lektioner kan man få syn på mycket. Men, om vi verkligen vill utgå från elevernas behov kan vi inte främst filma oss själva utan vi behöver filma eleverna och vad de gör och säger i lärandet. I undersökandet av elevers lärande får vi syn på vilka undervisningsförmågor vi bör utveckla. Jag kallar det för att bedriva databaserad skolutveckling. Utifrån vad våra elever behöver arbetar vi i arbetslag och ämnesgrupper för att utveckla våra förmågor att möta elevernas lärbehov.

Jag arbetar med att läraren monterar en

kamera på sig själv och den kameran är riktad

mot eleverna. Syftet med filmandet är att

förutsättningslöst undersöka elevernas behov. Det kan också handla om ett utvecklingsområde som man i lärargruppen har identifierat t ex om hur vi kan iscensätta lärande för att utveckla förståelse för hur olika faktorer påverkar friktionskraftens funktion. Syftet kan också vara att mer förutsättningslöst filma elevernas lärande för att undersöka vilket utvecklingsområde det är som vi behöver få syn på. Tanken är förstås att filmandet ska vara förankrat i ett kollegialt lärande där en grupp pedagoger tillsammans utvecklar iscensättandet av elevernas lärande.

Hör av er om du/ni har lust att kostnadsfritt prova denna metod!

Lena Göthe

Plus Pil Skolutveckling AB

www.pluspil.se

lena.gothe@pluspil.se Kungsbroa 8

471 44 Åstol

tel: 070 517 81 01 twitter: @lenagothe


44 visningar0 kommentarer
bottom of page