top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Lektionsobservationer på Ösby naturbruksgymnasium


Jag gör lektionsobservationer i ett arbetslag i taget. Därefter ger jag återkoppling till arbetslagen. Samtalen handlar om vad jag observerat i elevernas lärande och om vad det är eleverna behöver. Denna återkoppling används som kraft i arbetslagets professionella lärande.


13 visningar0 kommentarer
bottom of page