Sök
  • Lena Göthe

Meritering av förstelärare i Botkyrka kommun


Jag har sedan genomförandet av förstelärarreformen haft glädjen att göra lektionsobservationer som ett stöd i Botkyrka kommuns meritering av förstelärare.


41 visningar0 kommentarer