Sök
  • Lena Göthe

Undervisnings-nära kollaborativt lärande i Huddinge kommun

Uppdaterad: 27 apr 2020


Jag arbetar just nu i en längre process för att utveckla det undervisningsnära kollaborativa lärandet i hela Huddinge kommun. En process som tar sin utgångspunkt hos de som kallas KÖF - kommunövergripande förstelärare. Här arbetar vi med att utveckla de lärande strukturer som gör att det pedagogiska ledarskapet förankras i organisationen istället för hos enskilda individer.


22 visningar0 kommentarer