top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Apropå Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete

Detta är det förslag som varit ute på remiss under hösten -23. Det innehåller föreskrifter framförallt för huvudmanna- och rektorsnivå. För att dessa ska leda till att förutsättningarna för barns och elevers lärande faktiskt förbättras krävs förstås ett undervisningsnära systematiskt kvalitetsarbete, ett kontinuerligt arbete i vardagen och med lärare och barn och elever som huvudaktörer. Jag tänker också att de tydliga skrivningar som i förslaget finns för likvärdig bedömning och betygssättning också måste stå i relation till att skapa förutsättningar för att det vi i undervisningen erbjuder våra barn och elever präglas av likvärdighet i kvalitet. Annars är det vi bedömer, elevernas produkter, resultatet av olika förutsättningar för lärande, kanske i olika klassrum eller på olika avdelningar.

Vi behöver ett kollegialt lärande som strävar efter att främja denna likvärdighet. Lärare behöver möjligheter att planera, genomföra , följa upp, analysera och utvärdera undervisning tillsammans i ett undervisningsnära systematiskt kvalitetsarbete. Detta är en häftig förståelse av vad kollegialt lärande kan vara.

Varför inte låta det kollegiala lärandet vara motorn i det systematiskt kvalitetsarbetet?

Läs förslaget här! Tanken är att det ska börja gälla från 1 juli -24.Förslag om föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete i skolväsendet
.pd
Ladda ner PD • 84KB

8 visningar0 kommentarer

Commentaires


bottom of page