top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Spännande process kring undervisningskvalitet på Tumba gymnasium

Hösten -23 ägnar sig Tumba gymnasium, i sitt förbättringsarbete, åt begreppet undervisningskvalitet. Tillsammans med förstelärare och skolledning har jag fått vara delaktig i processen. Till en början har vi tagit hjälp av Skolinspektionens tre områden i beskrivningen av undervisningskvalitet: https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/undervisning/ Dessa områden har vi undersökt och reflekterat kring i undervisningen genom observationer och reflektioner kring dessa, allt för att få syn på relationen mellan undervisningen och elevernas lärande. Mot slutet av terminen har vi tittat närmare på begreppet undervisningskvalitet ur programperspektiv, hur vi för eleverna kan stärka känslan av helhet, sammanhang och mening i utbildningen. En del i det arbetet har varit att reflektera kring vilka centrala förmågor och begrepp som genomsyrar programmet. Alla programarbetslag har arbetat med att identifiera ledmotiv i programmet. Dessa fungerar sedan vägledande för det kollegiala lärandet kring främjandet av undervisningskvalitet i programarbetslaget.

Nästa steg i skolans process kommer att bli att närma sig grundtankarna i Gy25 och hur dess riktlinjer kring sammanhållna och långsiktiga lärprocesser kan främjas av det förbättringsarbete kring undervisningskvalitet som man nu gjort.

På bilden ser ni arbetet med ledmotiv på Naturvetenskapsprogrammet.0 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page