Sök
  • Lena Göthe

Universitetsadjunkt på halvtid

Uppdaterad: aug 18

Från och med hösten-20 arbetar jag halvtid som universitetsadjunkt vid Pedagogen på Göteborgs Universitet. Jag undervisar på lärarprogrammet (kurs om styrning och organisering av skolan samt bedömningskurser) och på rektorsprogrammet, där jag fungerar som handledare av några gruppers professionsutveckling.
10 visningar