top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Vad bildar underlag för era analyser?

Uppdaterat: 3 aug. 2023

Vilken typ av data använder ni er av som underlag i ert kvalitetsarbete? Speglar den processerna i undervisningen och hur välfungerande de är eller handlar det om data genererad från resultat i screeningar, nationella prov och betyg? Jag brukar säga att det kollegiala lärandet är navet i det systematiska kvalitetsarbetet och att analysen i sin tur är navet i det kollegiala lärandet. Men, då behöver vi använda oss av den data som hela tiden genereras i undervisningen, mitt i lärandet. Den data som vi samlar för att vi till exempel är nyfikna på hur eleverna förstod en instruktion eller i vilken utsträckning eleverna behärskar faktatexter. Den data som lärarna själva avgör som viktig i planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.


18 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page