top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Vad utgör data på er skola?

Uppdaterat: 10 apr.

Vad bildar underlag för era analyser? Vilken typ av data använder ni er av? Speglar den processerna i undervisningen och hur välfungerande de är eller handlar det om data genererad från resultat i screeningar, nationella prov och betyg? Jag brukar säga att det kollegiala lärandet är navet i det systematiska kvalitetsarbetet och att analys i sin tur är navet i det kollegiala lärandet. Men, då behöver vi använda oss av den data som hela tiden genereras i undervisningen, mitt i lärandet. Den data som vi samlar för att vi till exempel är nyfikna på hur eleverna förstod en instruktion eller i vilken utsträckning eleverna behärskar faktatexter.


3 visningar0 kommentarer
bottom of page