Att organisera för skolframgång – Strategier för en likvärdig skola.

August 23, 2017

 

 Den här boken redovisar ett viktigt forskningsprojekt kring vad som skiljer framgångsrika skolor från icke framgångsrika. Den har skrivits av Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson.

 

Återigen får vi bevis på att skolutveckling måste komma inifrån och bygga på en bred förankring i hur den egna skolan organiserar sig, vilka förhållningssätt till samarbete mellan kollegor som främjas och hur denna samverkan bedrivs.

Please reload

Recent Posts

February 28, 2019

September 12, 2018

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon