Lektionsobservationer på Ösby naturbruksgymnasium

August 23, 2017

 

Jag gör lektionsobservationer i ett arbetslag i taget. Därefter ger jag återkoppling till arbetslagen. Samtalen handlar om vad jag observerat i elevernas lärande och om vad det är eleverna behöver. Denna återkoppling används som kraft i arbetslagets professionella lärande.

Please reload

Recent Posts

February 28, 2019

September 12, 2018

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon