Kollegiala observationer

February 28, 2019

Den 6 mars träffar jag alla förstelärare inom PPS. Vi ska tillsammans undersöka de kollegiala observationernas kraft i skolutvecklingen. Dagen kommer att utgå från vikten av att klassrumsobservationer kopplas till skolutvecklingen och det som vi kollegialt, just nu, arbetar för att bli bättre på. Jag kommer att visa på strukturer och konkreta redskap för att den kopplingen ska finnas i vardagen. Jag pekar också på hur vi bäst gör de observationer vars primära fokus är elevernas lärande och vilka effekter undervisningen har för elevernas möjligheter att erövra tänkta lärandemål. 

 

 

Please reload

Recent Posts

February 28, 2019

September 12, 2018

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon