Master i utbildningsledarskap

March 1, 2019

Mina Masterstudier har äntligen lett fram till den avslutande uppsatsen vilken jag, vid sidan om mina uppdrag, ägnar mig åt den här terminen. Den handlar om det kollaborativa lärandet, det lärande där vi gemensamt, i ett ständigt pågående undersökande och utvecklande, planerar och lär kring våra elevers lärande. Det som står i centrum för min undersökning är vilka förutsättningar i det lokala sammanhanget som främjar den kollaborativa professionalismen. Att arbeta så att undervisning och lärares lärande är delar av en och samma process är ännu inte så utbrett i Sverige och jag är nyfiken på att ta reda på hur de skolor som lyckas organiserar för detta. Mitt huvudsakliga intresse är vad som händer inne i själva lärgruppen, i det som Blossing och Wennergren (2019) kallar mikroprocesserna. Hur gör man för att upprätthålla fokus på elevernas lärande och hur skapar man förutsättningar för att allas kompetens kommer gruppen till del genom att alla är aktiva och delaktiga? Precis som i klassrummet, vi behöver utveckla processer för detta. Hur ser de ut i det kollaborativa lärandet.  

 

 

 

Please reload

Recent Posts

February 28, 2019

September 12, 2018

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon