top of page
  • Twitter - Black Circle
Hem
Om%20Plus%20Pil_edited.jpg

OM 

Plus Pil

Plus Pil erbjuder skolutveckling genom kollaborativt professionellt lärande där ett ständigt kollegialt  undersökande, planerande och utvecklande av elevernas lärande bildar navet. Ett verkligt systematiskt kvalitetsarbete med skolans huvudprocess - undervisningen - i centrum. 

Om Plus Pil
VIDEO OM PLUS PIL

VIDEO OM PLUS PIL

Spela video

Områden

Områden

Kollaborativt Lärande

- med undervisningen I centrum

Om skolutvecklingen ska ha effekt på elevernas lärande måste lärarnas lärande ta sin utgångspunkt i undervisningen. I det kollaborativa lärandet utvecklar en grupp lärare gemensamt undervisningen i ett ständigt undersökande och utvecklande av elevernas lärande, ett kontinuerligt ”laborerande”. För detta har jag, tillsammans med lärare på tre skolor, utvecklat en ”lärcykel” som jag gärna delar med mig av och som kan anpassas och vidareutvecklas i relation till en skolas behov.

Processledarskap

- för professionellt lärande

(för förstelärare, ämnesansvariga, arbetslagsledare med flera.)

Att leda professionellt lärande kräver särskilda förmågor. Det är vik