top of page

aktuellt

Skärmavbild 2023-08-03 kl. 13.43.21.png

Blogg

Sök

AKTUEllauppdrag

2020 och 2021

Skolverket: att främja skolutveckling på kollegial grund, heldagsworkshop på deras processledarutbildningar 

Huddinge kommun: processledarutbildning med kommunövergripande förstelärare

Huddinge kommun: analys i undervisningspraktiken, föreläsning för kommunens lärare

Huddinge kommun: handledning av kommunövergripande förstelärare

Botkyrka kommun: meritering av kommunens förstelärare

Tjörns kommun: strategiarbete med kommunens rektorer

Botkyrka kommun: handledning i pedagogisk planering med kommunens alla modersmålslärare

Stadsmissionens skolor: föreläsning om kollegialt lärande mitt i undervisningspraktiken

Skellefteå kommun: processledarutbildning på Anderstorpsgymnasiet

2018 och 2019

Tjörns kommun: handledning av kommunens förskolechefer.

Botkyrka kommun: meritering av kommunens förstelärare. 

Varbergs kommun: utvecklings- och handledningsprocess med kommunens förstelärare.

Schillerska gymnasiet, Göteborg: processledarutbildning för ämnesföreträdare. 

Stocksundsskolans RO, Danderyd: Utbildningsprocess för lärledare och 

utvecklingsarbete kring professionellt lärande med alla pedagoger. 

Tjörns kommun: grundläggande utbildningsprocess för barnskötare.

PPS Skolkoncern: utveckling av processledarskapet hos samtliga förstelärare.

Sollentuna kommun: Vinnare av upphandling, handledning för rektorer.

Lena Göthe Pluspil kontakt.jpg

KONTAKTA
MIG

Lena Göthe Plus Pil Skolutveckling AB  

Kungsbroa 8  / 47144 Åstol Sverige

E-post: lena.gothe@pluspil.se

Tel: +46 (0)70-517 81 01

Det där gick ju bra! Ditt meddelande är skickat.

  • Black Twitter Icon
bottom of page