OM 

mig

"...I en tid av mycket tyckande om svensk skola, har Lena istället lyft betydelsen av en vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet för framgångar med skolutveckling, och på så sätt uppmuntrat oss att utgå från det vi vet – inte det vi tycker."

Viktoria Struxjö, initiativtagare och smed i Skolsmedjan 

Jag har i hela mitt yrkesliv haft fokus på hur vi tillsammans kan lära för att utveckla vår professionella kompetens. Under min tid som pedagog har jag arbetat inom förskolan, i grundskolans senare år som lärare i samhällsorinterande ämnen, som gymnasielärare i psykologi och religionskunskap, som utvecklingsledare med ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet på en gymnasieskola, som konsult på Lärarfortbildning, som rektor och nu som aktiv skolutvecklingskonsult och ägare i Plus Pil Skolutveckling AB.

 

Jag har gymnasielärarexamen, pedagogikstudier (fokus bedömning) till forskarnivå vid Uppsala Universitet samt examination från den nya statliga rektorsutbildningen. Jag har en Master i Utbildningsledarskap vid Göteborgs Universitet med fokus på strukturer för och processer i det som kallas kollaborativt lärande.

 

Mina främsta kompetensområden är kollaborativt professionellt lärande, ledning av lärares lärande (processledarskap för förstelärare, ämnesansvariga och arbetslagsledare) samt pedagogiskt ledarskap för skolledare. Vidare arbetar jag med att främja en kollaborativ skolutveckling på alla nivåer i en skolas organisation, kvalitetsarbete i ämnesgrupper och arbetslag, processledarutbildning och meritering av förstelärare.

 

Min mission är att inom skolans värld organisera för lärande, ett kollaborativt lärande med utgångspunkt i elevernas lärande.

Vid sidan om Plus Pil undervisar jag halvtid på lärarprogrammet (styrdokument och bedömning) och rektorsprogrammet (professionshandledning) vid Göteborgs Universitet.

KONTAKTA
mig

Lena Göthe Pluspil kontakt.jpg

Lena Göthe Plus Pil Skolutveckling AB  

Kungsbroa 8  / 47144 Åstol Sverige

E-post: lena.gothe@pluspil.se

Tel: +46 (0)70-517 81 01

  • Black Twitter Icon