top of page

OM 

mig

Om Lena Göthe
"...I en tid av mycket tyckande om svensk skola, har Lena istället lyft betydelsen av en vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet för framgångar med skolutveckling, och på så sätt uppmuntrat oss att utgå från det vi vet – inte det vi tycker."

Viktoria Struxjö, initiativtagare och smed i Skolsmedjan 

Jag har i hela mitt yrkesliv haft fokus på hur vi tillsammans kan lära för att skapa de bästa förutsättningar för våra barns och elevers lärande och utveckla vår professionella kompetens. Under min tid som pedagog har jag arbetat inom förskolan, i grundskolans senare år som lärare i samhällsorinterande ämnen, som gymnasielärare i psykologi och religionskunskap, som utvecklingsledare med ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet på en gymnasieskola, som konsult på Lärarfortbildning, som rektor och nu som aktiv skolutvecklingskonsult och ägare av Plus Pil Skolutveckling AB samt lärare vid Göteborgs Universitet.

 

Jag har gymnasielärarexamen, pedagogikstudier (fokus bedömning) till forskarnivå vid Uppsala Universitet samt examination från den statliga rektorsutbildningen. Jag har en Master i Utbildningsledarskap vid Göteborgs Universitet med fokus på strukturer för och processer i det som kallas kollaborativt lärande.

 

Mina främsta kompetensområden är kollaborativt professionellt lärande, ledning av lärares lärande (processledarskap för förstelärare, ämnesansvariga, arbetslagsledare, specialpedagoger/speciallärare m fl) samt pedagogiskt ledarskap för skolledare. Vidare arbetar jag med att främja en kollaborativ skolutveckling på alla nivåer i en skolas organisation, kvalitetsarbete i ämnesgrupper och arbetslag, processledarutbildning och meritering av förstelärare.

 

Min mission är att inom skolans värld organisera för lärande, ett kollaborativt lärande med utgångspunkt i elevernas lärande och den pedagogiska professionen.

Vid sidan om Plus Pil undervisar jag halvtid på Göteborgs Universitet där jag är utbildningsledare inom rektorsprogrammets kurs Styrning, organisering och kvalitet. Jag undervisar också på lärarprogrammet i kurser med fokus på bedömning och som handlar om planering och genomförande av undervisning.

KONTAKTA
mig

Lena Göthe Pluspil kontakt.jpg

Lena Göthe Plus Pil Skolutveckling AB  

Kungsbroa 8  / 47144 Åstol Sverige

E-post: lena.gothe@pluspil.se

Tel: +46 (0)70-517 81 01

Det där gick ju bra! Ditt meddelande är skickat.

  • Black Twitter Icon
bottom of page