top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Att organisera för skolframgång – Strategier för en likvärdig skola.


Den här boken redovisar ett viktigt forskningsprojekt kring vad som skiljer framgångsrika skolor från icke framgångsrika. Den har skrivits av Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson.

Återigen får vi bevis på att skolutveckling måste komma inifrån och bygga på en bred förankring i hur den egna skolan organiserar sig, vilka förhållningssätt till samarbete mellan kollegor som främjas och hur denna samverkan bedrivs.


93 visningar0 kommentarer
bottom of page