top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Lärarledarskap


Lärarledarskap.

I Flip the System (som är både en bok och en internationell skolrörelse) beskrivs en skolutveckling som tar sin utgångspunkt i praktikens, läs elevernas, behov. Rörelsen etablerar begreppet ”lärarledarskap” för att beskriva vad det är lärarna gör när de leder utvecklingen av skolan.

Lärarledarskap utövas tillsammans av pedagoger som: skapar lösningar istället för att tillämpa någon annans lösning, förmedlar sin pedagogiska sakkunskap till varandra och samarbetar och leder utvecklingsarbete.

På nationell nivå handlar då skolutveckling om att stötta och skapa strukturer så att lärarna kan driva professionell utveckling i och av den egna praktiken.

Titta närmare på hashtagen #flipthesystem på Twitter.

27 visningar0 kommentarer
bottom of page