top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Att sätta utvecklingen av undervisningen i centrum för det systematiska kvalitetsarbetet

Den 6 oktober-22 hade jag en förmiddag med Motala kommuns ca 900 grundskollärare. Jag problematiserade den gängse bilden av vad systematiskt kvalitetsarbete är. Att skapa forum för lärares gemensamma planering, genomförande och uppföljning av undervisning handlar samtidigt om att främja det kollegiala lärandet. Kollegialt lärande bör inte förstås som ett "möte" skilt från det vi gör i klassrummet, det bör utgöra navet för ett kontinuerligt systematiskt utvecklande av undervisningen. Det handlar också om att stärka lärarnas profession, i deras vardag finns kvalitetsarbetets utgångspunkt och motor. För det behöver vi organisera!3 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page