top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Förstelärare – att leda processer i den kollegiala utvecklingen av elevers lärande

Utbildningsområde Nordost i Göteborgs stad samlade alla sina förstelärare den 20 april-23. Jag iscensatte en workshop där vi tillsammans arbetade kring följande innehåll:

· Vad är det vi leder? (effektiv skolutveckling, att leda i samverkan med sina kollegor, förståelse för processledarskapet)

· Hur ser effektivt kollegialt lärande ut och vad har det med systematiskt kvalitetsarbete att göra? (här bearbetade jag också förståelsen av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i relation till det kollegiala lärandet)

· Analysen som navet i det kollegiala lärandet. (hur undervisningsnära analyser kan vara vägledande i det kollegiala lärandet, här utmanade jag synen på motstånd och att det ofta är kopplat till en annan förståelse av skolutveckling och kollegialt lärande)

· Hur kan förstelärarens mandat och det kollegiala lärandets mandat stärkas? (här diskuterade vi vilka omgivande strukturer som bidrar till ett kvalitativt kollegialt lärande)

---

Med på bilden är Lotta Lekander, utbildningschef

27 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page