top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Undervisningskvalitet på Tumba gymnasium

Uppdaterat: 5 juli

Under läsåret 23-24 har jag, tillsammans med några förstelärare på Tumba gymnasium, arbetat i en process kring att stärka lärarnas utvecklande av kvalitet i undervisningen. Så här skrev Thomas Strandquist, den förstelärare som varit ledande i processen efter vårt samarbete:


Lena Göthe - en oerhört kompetent och skicklig processledare, handledare och samarbetspartner.

 

Under läsåret 2023/24 har Lena Göthe handlett några av oss förstelärare på Tumba gymnasium i vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Vi har tagit vår utgångspunkt i de  tre punkter som skolinspektionen önskar att svenska gymnasieskolor arbetar utifrån för att stärka sin undervisningskvalitet. Dessa är:

 

 1. Undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd.

 

2. Eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar.

 

3. Eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande.

 

Som processledare och bollplank har Lena handlett och stöttat oss i arbetet att konkretisera hur vi som skola kan arbeta med dess punkter. Lena har även bidragit med vetenskapligt förankrat material, vilket hjälpt oss på Tumba gymnasium att upprätthålla hög kvalitet i utvecklingsarbetet kring undervisningskvalitet. Genom att även luta oss mot Lenas gedigna kunskap och erfarenhet om kollaborativt lärande, effektiva kollegiala samtal samt auskultationsprogram, har det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan varit oerhört verksamhetsförankrat. Detta har gjort att många pedagoger på skolan under innevarande läsår prövat nya grepp och utvecklat sin undervisning i klassrummet under fortbildningens gång. Utvecklingsarbetet har inte blivit en punktinsats utan omfattar all pedagogisk personal på ett naturligt sätt. Denna upplevelse har förstärkts av att vi startade processen på samma sätt i hela kollegiet, för att senare fokusera på arbetslagets roll kring undervisningsutveckling, detta med kollaborativa metoder, tydliga ledmotiv och examensmålen i fokus.
0 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page