top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Master i utbildningsledarskap

Uppdaterat: 22 jan. 2021


Mina Masterstudier har äntligen lett fram till examen. Den avslutande uppsatsen blev väl godkänd i februari. Du kan läsa den här: http://hdl.handle.net/2077/63798 Den handlar om det kollaborativa lärandet, det lärande där vi gemensamt, i ett ständigt pågående undersökande och utvecklande, planerar och lär kring våra elevers lärande. Det som står i centrum för min undersökning är vilka förutsättningar i det lokala sammanhanget som främjar det kollaborativa lärandet. Att arbeta så att undervisning och lärares lärande är delar av en och samma process är ännu inte så utbrett i Sverige och jag är nyfiken på att ta reda på hur de skolor som lyckas organiserar för detta. Mitt huvudsakliga intresse är vad som händer inne i själva lärgruppen, i det som Blossing och Wennergren (2019) kallar mikroprocesserna. Hur gör man för att upprätthålla fokus på elevernas lärande och hur skapar man förutsättningar för att allas kompetens kommer gruppen till del genom att alla är aktiva och delaktiga? Precis som i klassrummet, vi behöver utveckla processer för detta. Hur ser det ut i det kollaborativa lärandet?


80 visningar0 kommentarer
bottom of page